page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus Leren programmeren met C

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk.

Programmeren is een vak apart. Veel cursussen over programmeertalen gaan ervan uit dat je al kunt programmeren. Zo'n cursus behandelt dan alleen nog maar de technische details van een bepaalde taal. In déze cursus leer je juist het programmeren zelf.

Je leert begrippen kennen die in vrijwel elke programmeertaal een rol spelen en je leert hiervan hoe ze in de taal C eruitzien. Verder leer je een aantal standaardoplossingen kennen voor standaardproblemen. Je oefent vooral in het zelf bedenken van oplossingen. Na afloop kun je kleine programma's in C schrijven, en kun je doorgroeien naar het begrijpen of zelf schrijven van grotere programma's, in C of in een verwante taal.

Het doel van de cursus is niet om de taal C volledig te leren, maar om gevoel te krijgen voor het aanpakken van een programmeerprobleem. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Gebruikers die voor het eerst een (3egeneratie) programmeertaal willen leren en daarom ervaring willen opdoen met eenvoudige programmeerproblemen en het uitwerken daarvan in een gestructureerde programmeertaal. Het maakt daarbij niet uit met welk platform of welke programmeertaal zij na de cursus aan de slag gaan.
Cursusduur: 5 dagen        Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
Kosten € 2475,- excl. BTW       
         

Wanneer

Als de onderstaande data niet uitkomen, neem dan contact met ons op, zodat we met u kunnen overleggen welke mogelijkheden er zijn. Voor contact: 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Momenteel staan de volgende data gepland:

26 sep, 18 okt, 1,14 nov, 6 dec 2018   Utrecht

Aanmelden voor cursus: "Leren programmeren met C".

Merk op dat dit een vijfdaagse cursus is, waarbij de lesdagen ongeveer twee weken uit elkaar liggen. Voor de tussenliggende perioden worden oefenopgaven aangeboden.

Meer informatie over deze cursus

Programmeren: een vak apart

De ene taal biedt voor bepaalde toepassingen meer mogelijkheden dan een andere, maar een programmeur moet altijd nieuwe functies samenstellen uit meer of minder kant-en-klare functies (uit een z.g. bibliotheek). Dat kan door functies achter elkaar toe te passen en te combineren in keuze- of herhalingsstatements. Daarmee is programmeren een vaardigheid die voor een groot deel onafhankelijk is van de gebruikte taal. Door zelf veel te oefenen en door bekend te raken met standaard functies, word je er handiger in.

Natuurlijk moet deze vaardigheid wel aan de hand van een programmeertaal geleerd worden: één taal moet altijd je eerste zijn. In deze cursus is voor de programmeertaal C gekozen. C is populair op allerlei platforms. Bovendien zijn de meeste andere populaire talen zoals C++, Objective C, C♯, Java, JavaScript, PHP, Python en Perl voor een groot deel afgeleid van C. C is niet de gemakkelijkste taal om mee te beginnen, maar ook zeker niet de moeilijkste. C is wel bij uitstek geschikt om te leren wat zich precies in een computer afspeelt als een programma draait. En, last but not least: C en Java winnen al vele jaren lang afwisselend de titel van "wereldwijd meest gebruikte programmeertaal".

In deze cursus wordt C alleen als "vervoermiddel" gebruikt. De cursus gaat over programmeren, niet over een volledige behandeling van C. Om alles uit een taal en bijbehorende bibliotheken te kunnen halen, moet je natuurlijk na deze cursus zo'n taal nog in detail leren. En als je naar een andere taal dan C overstapt: je tweede programmeertaal is altijd veel gemakkelijker dan je eerste.

Tijdens de cursusdagen is er gelegenheid voor praktijkwerk, en voor de tussenliggende perioden worden oefenopgaven aangeboden. Reken daarvoor op twee of drie avonden tussen elk paar cursusdagen in, maar als je het goed wilt leren dan moet je er meer tijd aan besteden. De docent biedt tussen de cursusdagen ondersteuning en advies per e-mail.

Je zult zelf een programmeeromgeving voor de taal C ter beschikking moeten hebben! Elke Linux-desktopinstallatie heeft dat aan boord. Linux is gratis te downloaden, bijvoorbeeld hier. Maar als je al een programmeeromgeving voor C onder, bijvoorbeeld, MS/Windows hebt dan is die ook prima bruikbaar (zie bijv. NewbieIDE of, wat spartaanser, www.MinGW.org). Uit de Apple-store kun je gratis de Xcode IDE downloaden. De afkorting IDE staat voor "Integrated Development Environment"; een IDE voor de taal C++ is ook bruikbaar voor C.

Een goede theoretische basis is belangrijk, maar daarna moet je programmeren vooral veel in de praktijk dóen.

Voorkennis

Ervaring met het gebruik van een computer: elementair bestandsbeheer en het gebruik van een editor (bijv. notepad onder Windows, of gvim/vi onder Linux).

Voor deze cursus hoef je geen voorkennis in programmeren te hebben, maar je moet wel gemakkelijk met een computer om kunnen gaan. Er is ook wat aanleg voor dit vak nodig: analytisch vermogen om een probleem uiteen te rafelen, logisch redeneren, nauwkeurig werken, plezier in puzzels oplossen, en je moet een grote hoeveelheid kleine details tegelijk kunnen overzien. Het is onvermijdelijk dat een enkele cursist tijdens de cursus zal ontdekken dat programmeren nooit zijn/haar sterke kant zal worden. Anderen houden er een levenslange interesse aan over, voor beroep, hobby, of allebei.

Leren programmeren: twee mogelijkheden

Naast de cursus die hier wordt besproken biedt AT Computing ook een cursus "Leren Programmeren in Python" aan. Wat zijn de verschillen, en wat zijn de overeenkomsten?

Beide cursussen gaan ervan uit dat de cursist geen ervaring in programmeren heeft. Maar daar houdt de overeenkomst op. De cursus "Leren programmeren met C" geeft een brede basis, met uitleg over veel concepten en begrippen die in allerlei programmeertalen een rol spelen. De cursus heeft vijf lesdagen verspreid over negen weken. In die tijd kan de cursist veel oefenopgaven maken, dus al wat ervaring opbouwen. Volledige behandeling van de taal C is geen doel van deze cursus. Daarvoor is onze cursus "de programmeertaal C".

De cursus "Leren programmeren in Python" behandelt dezelfde stof als onze cursus "De programmeertaal Python", maar doet dat in vijf dagen in plaats van drie. Daardoor ligt het tempo lager, wordt meer uitleg gegeven over algoritmes en concepten die ervaren programmeurs al uit andere talen kennen, er zijn meer praktische oefeningen en er wordt meer tijd ingeruimd voor deze oefeningen. Tijdens die hele cursus blijft de focus specifiek op de taal Python gericht. In onze eigen leslokalen vindt de cursus plaats op opeenvolgende werkdagen, maar bij in-company cursussen kunnen de lesdagen ook worden gespreid.

"Leren programmeren met C" is een goede keuze voor wie gaat programmeren in C, of in een van de vele talen die rechtstreeks uit C zijn afgeleid: Java, PHP, JavaScript, C++, C♯, Objective C. De cursus "Leren programmeren in Python" is een goede keuze voor wie met Python aan de slag wil, en nog geen programmeerervaring heeft. Bovendien biedt deze cursus aansluiting op gevorderde cursussen, zoals onze cursussen "Advanced Python" en "Numerical Python".

AT Computing biedt de cursus "Leren programmeren met C" alleen Nederlandstalig aan. De cursus "Leren programmeren in Python" is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Inhoud van deze cursus "Leren programmeren met C"

Aan de orde komen:

 • Begrippen uit programmeertalen: variabelen, datatypen, definities, declaraties, operatoren, expressies, statements, afronden/afkappen, type-conversie, arrays.
 • Machinetaal, assemblertaal, compileren en interpreteren.
 • Compile, link, execute.
 • Talstelsels: tweetallig (binair), zestientallig (hexadecimaal). Signed en unsigned, 2's complement notatie.
 • Waarheidswaarden, Booleaanse logica.
 • Lezen van het toetsenbord, schrijven naar het beeldscherm. De ASCII-standaard.
 • Control structures: selectie (if-then-else), iteratie (while- en for-loops).
 • Functies: call by value en call by reference. Argumenten en returnwaarden. Libraries.
 • Scope van variabelen: globaal, lokaal. Allocatie van variabelen: statisch, dynamisch (automatisch).
 • Manipuleren met tekst strings en arrays van characters.
 • Programmeren van eenvoudige filters waarmee je bijvoorbeeld in een bestand kunt zoeken naar een specifiek woord, of kunt tellen uit hoeveel woorden een bestand bestaat, of elk woord op een aparte regel kunt zetten.
 • Voorbeelden van sorteer-routines: bubble sort en insertion sort.
 • Linear search: de standaard strategie om in een collectie te zoeken naar een element dat aan bepaalde eisen voldoet. Binary search: zoeken kan veel efficiënter als de elementen van de collectie gesorteerd zijn.
 • Callback functies, recursieve functies.
 • Korte inleiding in principes en terminologie van Object Oriënted programmeertalen. Hierbij geen oefenopgaven.

Niet aan de orde komen:

 • Gevorderde onderwerpen die te maken hebben met de taal C.
 • Object georiënteerd programmeren.
 • Indien deze cursus in-company wordt georganiseerd kan ze worden aangevuld met twee à drie extra lesdagen, om qua behandelde stof op hetzelfde niveau te komen als onze cursus "De programmeertaal C".

Documentatie

Bij de cursus wordt een uitgebreid werkboek uitgereikt met kopieën van de gebruikte presentaties, opgaven en voorbeeld-uitwerkingen van de opgaven.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Meteen aanmelden voor deze cursus

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2